ผักและผลไม้ที่มีการตรวจพบสารเคมี

ทางด้านเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้มีการส่งตรวจสารเคมีที่ตกค้างในผักกับผลไม้ก็ได้พบว่าได้ตกค้างเกินกว่ามาตรฐานสูงเกือบครึ่งของตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจค่ะ ผักกับผลไม้ที่รับ ตราคิวทางด้านสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็พบว่ามีสารเคมีที่ตกค้างมากที่สุดด้วย ผักกับผลไม้อินทรีย์ที่รับรองจาก organic thailand ที่ไม่ควรตรวจพบ

สารตกค้างทีาไม่ควรพบกลับพบสารตกค้างที่สูงเกินมาตรฐานถึง 25% เลย ผักกับผลไม้ในห้างที่ไม่ได้ความปลอดภัยกว่าตลาดทั่วไปค่ะ และตัวอย่างที่นำมาตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้างเกินถ้างั้นก็คือพฤติการณ์ 100%

กะหล่ำปลีไม่พบสารเคมีตกค้างเลยนะคะ จากการสุ่มตรวจผลไม้ ส้มสายน้ำผึ้งแก้วมังกรฝรั่งมะละกอมะม่วงน้ำดอกไม้แตงโม ได้พบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานสูงในขณะที่แตงโมนั้นไม่ตรวจพบสารเคมีตกค้างเลยค่ะ