ภาชนะที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟมีอะไรบ้าง

สำหรับความสะดวกสบายในการอุ่นอาหารหลายคนได้หันมาใช้ไมโครเวฟมากยิ่งขึ้น แต่มักจะระวังในเรื่องของภาชนะโดยไม่รู้เลยว่าภาชนะบางอย่างถูกห้ามนำเข้าไมโครเวฟ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาและการกระจายของสารเคมีสารพิษต่อร่างกายของเราเพื่อความปลอดภัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะที่ห้ามนำเข้าไมโครเวฟมาแนะนำกันด้วย โฟมเราเป็นที่รู้จักกันนะคะว่า

เมื่อเรานำไปเผาจะปล่อยสารที่เป็นอันตรายออกมาการที่เรานำเข้ามาคุยก็เหมือนกันความร้อนของไมโครเวฟจะทำให้โฟมใหม่และอาจจะลาติดไมโครเวฟเลยก็ว่าได้ ฟอยอลูมิเนียมเป็นภาชนะอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามนำเข้าไมโครเวฟโดยเด็ดขาดเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตเพราะฟอยล์จะทำให้ตั้งไมโครเวฟเกิดการช็อตอาจจะเกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ

แก้วเก็บความร้อนถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเพราะอาจจะทำให้ไมโครเวฟพังและน้ำที่อยู่ในแก้วก็ไม่ได้ร้องขึ้นมาเหมือนกับที่เราได้คิดไว้ด้วย ฟองน้ำหลายคนชอบนำฟองน้ำเข้าอบในตู้ไมโครเวฟเพราะว่าเป็นวิธีที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในฟองน้ำตายแต่ก็ต้องมาแลกด้วยกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเหล่านี้ทำให้เราเสียสุขภาพจิตแล้วยังเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย