เมื่อท้องเสียแล้วควรติดเกลือแร่ประเภทใดถึงจะดีกว่า

และหลายคนอาจเคยสงสัยเมื่อเกิดอาการท้องเสียหรือท้องร่วงต้องจิบกาแฟแลโดยทั่วไปในท้องตลาดยุโรปมี 2 ประเภทคือเกลือแร่สําหรับคนท้องเสียกับเกลือแร่ของผู้เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายการที่เราเสียน้ำจากการท้องเสียนั้นจะเป็นภาวะที่ร่างกายของเราขาดน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายจึงต้องการน้ำและเกลือแร่มาเพื่อการทดแทนสำหรับการเสียน้ำหรือเสียเหงื่อ

จากการออกกำลังกายร่างกายจะเสียน้ำอย่างและน้ำตาลมากด้วยจะเสียเกลือแร่ในปริมาณที่น้อยกว่า พระดังนั้นแล้วร่างกายของเราต้องการน้ำและน้ำตามาทดแทนจากความแตกต่างจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียกับปริมาณเกลือแร่หรือว่าปริมาณโซเดียมสูงส่วนเกินและสำหรับผู้ที่เสียเกิดจากการออกกำลังกายกับปริมาณน้ำจะสูงกว่าค่ะ

ถ้าหากเกิดอาการท้องเสียแต่ว่าพิจิตรเกลือแร่สำหรับผู้เสียงเหนือจะยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการท้องเสียได้มากขึ้นเพราะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่บางทีก็จะสูงทำให้ร่างกายของเราดึงเข้ามาในทางเดินอาหารทรงโปรดให้ลำไส้บิดตัวกระตุ้นการถ่ายเหลวตั้งนานก่อนที่จะเลิกใช้เกลือแร่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าเกลือแร่อะนั้นเป็นเกลือแร่ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ท้องเสียหรือไม่ค่ะ