ไม่ควรแปรงฟันก่อนและหลังทานอาหารทันที

ในการแต่งความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพฟันของเราจะว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีมีหลายคนที่ยังไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นแปรงฟันที่ดีควรแปรงนานกว่า 2 นาทีและแปลงในลักษณะที่ปัดขึ้นและปัดลงและอีกประเด็นหนึ่งคือเราไม่ควรแปรงฟันเวลาไหนบ้างคะ และคนส่วนมากจะตื่นมาแปรงฟันได้รับประทานอาหารเช้า

แต่หากเรารับประทานอาหารทันทีหลังจากทานอาหารและเครื่องดื่มที่เรารับประทานไปจะถูกชะล้างฟลูออไรด์ที่เคลือบฟันจนหมดแล้วจึงเสื่อมเสียโอกาสที่เป็นการปกป้องฟันเราได้อย่างเต็มที่ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทันทีและโดยเฉพาะเมื่อทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกรดและความเป็นกรดของอาหารน้ำ

จะทำให้เคลือบฟันของเรานั้นอ่อนลงซึ่งเมื่อแปรงฟันก็เท่ากับมีการเปิดโอกาสให้ฟันสึกหรอได้ง่ายยิ่งขึ้น หลังจากรับประทานอาหารไม่ควรแปรงฟันทันทีแต่ควรปล่อยให้สามีน้ำลายลดความเป็นกรดของอาหารไปก่อนประมาณ 30 ถึง 60 นาทีนะคะ